Приятно ми е да се запознаем, аз се казвам Светослав Халачев!

След предаварително уговорена среща с теб, заедно ще изготвим индивидуален финансов план, включващ решения за:

° Приходи и разходи;

° Спестяване за пенсиониране (не може да е на кредит);

° Акумулиране на капитал за образование за нас самите и децата ни;

° Кредит за финансиране на твоя идея;

° Сериозни здравни и застрахователни програми, за подсигуряване в случай на беда;

° Данъчни облекчения – разл.варианти;

° Унаследяване на богатството ни.

 

                            Застрахователни консултации

Физически лица и семейства;

Застраховка живот – една от най-важните;

Здравна застраховка;

Имуществена застраховка;

Бизнес застраховки за имущество – офиси, складове, техника, стоки, наличности;

Бизнес застраховки отговорности – ако бизнесът Ви причини щети на трети лица;

Трудови злополуки.

                                Кредитно консултиране

Ако имате потребност от банков заем за финансиране на Ваши начинания, като покупка на имот, обзавеждане, ремонт, автомобил, мотоциклет, бизнес или друго.

След консултация и разбиране на Вашите нужди, проучвам и събирам индивидуални оферти от банки – партньори. После заедно обсъждаме и избираме най-добрата.

 

                               Данъчни и счетоводни въпроси

Използвам услугите на няколко счетоводни къщи в София и Пловдив, като се стремя да свързвам клиентите ми директно с фирмите с които съм изградил отношения и могат да предложат преференциални условия за широк набор от услуги сред които:

♦ Абонаментно счетоводно обслужване;
♦ Изготвяне на годишни и междинни финансови отчети;
♦ Изготвяне на годишни декларации на физически и юридически лица;
♦ Счетоводни и данъчни консултации;
♦ Изготвяне на дневници и справки – декларации по ЗДДС;
♦ Личен състав и пейрол услуги;
♦ Декларации за НОИ и болнични;
♦ Данъчно представителство;
♦ Допълнителни и административни услуги;
♦ Обжалване на ревизионни актове;
♦ Икономически услуги.

                             Правна консултация

Ако пред Вас стоят въпроси от правно естество като нуждата от правилно попълване на юридически документи, регистрация на фирма, правно съдействие и др. – може да ползвате  страхотен млад (дамски) правен екип.